Praktisch haalbare oplossingen om je fulfilmentactiviteiten duurzamer te maken

09 februari 2023  |  Duurzaamheid, Circulariteit,

Fulfilmentactiviteiten zijn de kernactiviteiten van een distributiecentrum. Deze activiteiten duurzamer maken, hoort bij elke allesomvattende Corporate Social Responsibility (CSR)-strategie van online verkopende mode- en lifestylemerken. Welke voor elk merk uitvoerbare oplossingen ziet Bleckmann?

In deze blog kijken we specifiek naar de fulfilmentactiviteiten. Welke zijn deze? En hoe kunnen ze duurzamer uitgevoerd worden, passend in het totale plaatje van Corporate Social Responsability?

We sluiten het artikel af met concrete duurzame fulfilmentoplossingen van Bleckmann.


Wat is fulfilment?

Fulfilment is het verzorgen van diensten binnen een distributiecentrum. Een distributiecentrum vervult een centrale rol binnen de hele logistieke keten die loopt van productie naar eindklanten en soms weer terug naar productie. Hieronder vallen een ruim pallet aan fulfillmentdiensten, zoals het ontvangen van inkomende goederen (inbound), het controleren van de kwantiteit en kwaliteit van binnengekomen producten, het opslaan van goederen en beheren van voorraden, de orderverzameling volgens bestellingen van retailers en eindconsumenten (het pickorder proces) en het verzenden naar de klanten.

Enerzijds zijn het de gestandaardiseerde diensten zoals warehousing, orderpicking en het uitleveren van pakjes.

Anderzijds biedt een logistiek bedrijf fulfilmentoplossingen op maat aan. Dan gaat het over het verpakken op een bepaalde manier, het herstellen van retouren, het automatiseren van processen, enzovoort.


Welke groene uitdaging stelt zich in fulfilment?

Logistieke spelers die niet zelf werken aan groenere operaties, worden hiertoe uitgedaagd door hun klanten. Ook hun stakeholders zoals aandeelhouders en de maatschappij vragen erom. Daarnaast spoort de wetgever ze aan om meer aandacht te hebben voor de verduurzaming hun hele keten. Lees hierover de whitepaper …

Tegelijkertijd vormt de huidige hoge energiecrisis voor veel bedrijven een extra aanleiding om te kijken hoe het duurzamer kan. Dit omdat groenere innovaties ook een kostenbesparing bieden. Denk maar aan het vervangen van TL-verlichting door zuinige LED-verlichting. Het opvangen van regenwater verlaagt de waterfactuur. Het beter isoleren van gebouwen doet de verwarmingsfactuur dalen.

Het fulfilment-stadium is een deel van de logistieke keten die zeker groener kan. In de meeste warehouses zijn nog tal van bezuinigingen en vergroeningen te realiseren. Temeer daar de lage marges in de sector het tot voor deze energiecrisis niet evident maakten om fors in duurzaamheid te investeren. Daarentegen vandaag, maken de huidige hoge energieprijzen en steeds luider klinkende vraag van merken duurzaamheid ook voor kostenbewuste bedrijven een interessante piste.

Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om het fulfilment proces duurzamer te maken. We bekijken een aantal oplossingen in deze blog: Is jouw merk klaar voor de verplichte overgang naar circulair textiel?


Welke mogelijkheden bestaan er om fulfilment duurzamer te maken?

In elke fase van het fulfilmentproces schuilen mogelijkheden om te vergroenen. Kleine en grote praktisch uitvoerbare oplossingen dienen zich aan. Een overzicht:


Fulfilmentdiensten in circulaire distributiecentra

De meest impactvolle beslissing is een distributiecentra of logistieke partners kiezen die op zichzelf duurzaam zijn, bijvoorbeeld omdat alle energie lokaal wordt opgewekt door zonnepanelen.

Als Bleckmann zetten we een grote stap in deze richting met onze zonnepanelen en het grootste circulaire distributiecentrum van Nederland in Almelo in aanbouw. We verduurzamen zo in één klap alle fulfilmentactiviteiten die er zullen plaatsvinden en verlagen gevoelig de ecologische voetafdruk van onze groep.


Nauwkeurige metingen van duurzaamheidscriteria

Ook bestaande distributiecentra kunnen fulfilmentdiensten vergroenen. Om te weten welke invloed duurzame investeringen zullen hebben, helpt het om duurzaamheidscriteria als het energieverbruik, de afvalstromen en de CO2-voetafdruk in cijfers uit te drukken. Fulfilmentklanten kunnen vragen naar deze cijfers. Hoeveel CO2 wordt er bijvoorbeeld uitgestoten op de behandeling van één verzending? ‘Meten is weten’, geldt zeker ook in corporate social responsability.


Duurzaamheid integreren in bedrijfscultuur

Als duurzaamheid wordt opgenomen in het beheer van goederen, in de manier van opslag en orderpicking wordt een belangrijke stap gezet. Maar wanneer duurzaamheid wordt geïntegreerd in de cultuur van de organisatie en in de hoofden van elke medewerker, dan openen zich heel wat meer mogelijkheden om de duurzaamheid van activiteiten te verhogen en besparingen in energieverbruik te realiseren.

Enkele mogelijkheden: Mensen zoeken mee naar continue verbeteringen. Lichten die vroeger bleven branden, worden nu uitgedaan. Computers en machines die ook na arbeidstijd aan bleven staan, worden nu uitgezet. Deuren die open bleven, worden nu gesloten…

Wanneer duurzaamheid zich nestelt in de bedrijfscultuur, worden vele kleine inspanningen vanzelf gedaan. En ook op dit vlak geldt: heel veel kleine inspanningen en verbeteringen maken een groot verschil.

Tegelijkertijd is duurzaamheid een talentmagneet. Jongeren kiezen bij voorkeur voor organisaties die duurzaamheid inschrijven in hun kernwaarden. Deze talenten dragen vervolgens op hun beurt bij tot een duurzamer fulfilmentproces.


Milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen

Het verpakken van goederen is een belangrijke activiteit in een fulfilment center. Standaard wordt er veel plastic en karton verbruikt in de logistiek.

Ook hierin vinden verschuivingen plaats. Zo kunnen merken die dat wensen evolueren naar meer duurzame oplossingen. Want het verpakken en verzenden kan perfect met milieuvriendelijke verpakkingen, op maat, van de producten die ermee verzonden worden. Dat zien we bij de meest vooruitstrevende merken die vandaag al aangeven dat ze geen plastic meer willen versturen.

Voor de klassieke plastic polybags bestaan papieren alternatieven. Of deze kunnen zakloos verstuurd worden. - Informeer hier zeker de consument over. Hij of zij verwacht immers de kleding in een plastic zak. – Ook voor de plastic tape en folies die rond paletten worden gewikkeld bestaan milieuvriendelijke alternatieven: papieren tape, papieren rekfolie en palletstraps, wat supersterke tie rips zijn van karton. Deze kunnen de foliewikkel rond een pallet vervangen.

Het plastic dat op onze sites aanwezig is wordt sowieso via een uitgekiende afvalbeheer maximaal verzameld en gerecycleerd. Via het zelf scheiden van verschillende soorten plastics en deze vervolgens per soort persen tot sterke balen verminderen we de volumes en de transporten naar verwerkingsinstallaties gevoelig. Hierdoor wordt niet alleen het milieu gespaard. Ook reduceren we het aantal vrachtwagenskilometers op de weg.


Opwaarderen van retouren

In een duurzame logistieke keten vormen retouren geen verlies. Er worden geen teruggestuurde goederen meer weggegooid. Daarentegen worden ze opgewaardeerd. Vervolgens worden ze opnieuw op de markt gebracht.


Fulfilment staat in voor de oplossingen die de retouren weer verkoopklaar maken. De handelingen die hiervoor nodig zijn, variëren sterk. Producten die helemaal in orde zijn, moeten soms enkel gecontroleerd en opnieuw verpakt worden. Maar teruggestuurde kleding moet bijvoorbeeld gewassen, gestoomd of gestreken worden. Kleding die beschadigd is, kan zelfs hersteld worden door The Renewal Workshop.


Nieuwe oplossingen voor duurzame innovaties

We beseffen dat er nog veel mogelijk is in het duurzamer maken van fulfilmentdiensten. Volgens onze continuous improvement-aanpak maken we onze warehouses gestadig duurzamer. We investeren bijvoorbeeld in het grootste circulaire distributiecentrum van Nederland, in zonnepanelen, in LED-verlichting, in het beheren van afvalstromen, enzovoort.


De goederen die we binnenhalen en elk pakje dat we uitsturen hebben hierdoor een lagere ecologische voetafdruk dan vroeger. Via de gloednieuwe dashboards volgen we de verbeteringen op het vlak van energie, CO2-uitstoot en afval op. Per klant worden processen doorgelicht, met de centrale vraag: Kan de fulfilmentactiviteit efficiënter? Hoe doen we CO2-uitstoot, afvalhoeveelheid en energieverbruik dalen?

In streven naar excellence zullen we in de toekomst significant meer oplossingen kunnen aanbieden.


Hoe samen nadenken over groenere fulfilment?

Voor sommige klanten gaan we er al verder in. We realiseren al heel wat van de hierboven genoemde mogelijkheden op vraag van klanten.


Klanten die bijvoorbeeld geen plastic meer wensen te versturen, krijgen papieren verpakkingen en papierfolie. Voor heel wat klanten verwerken we retouren tot opnieuw verkoopbare producten. We werken aan de algemene daling van ons energieverbruik. Ook vervingen we plastic koffiebekertjes door papieren bekertjes op suggestie van een klant. Voor anderen die groen rondom hun site belangrijk vinden, investeerden we in een bloemenweide. Maar we kijken niet alleen met onze klanten naar innovatieve ideeën en oplossingen. Dat doen we ook samen met onze leveranciers.

Heb je zelf specifieke wensen? Vraag er jouw fulfilmentpartner Bleckmann naar. Ontdek meteen hoe deze je kan helpen om duurzamer te worden. Of stimuleer en bevraag ons door de duurzame innovaties die in jouw organisatie worden uitgewerkt. Vraag ons hoe we onze fulfilmentactiviteiten erop kunnen aansluiten.

Vervolgens sleutelen we samen aan verbeteringen en een kleinere ecologische voetafdruk.

Contacteer onze account managers

Bel of mail ons je vragen en wensen door. Dan boeken we graag een gesprek in rond de duurzame fulfilmentoplossingen die jouw merk zoekt.

Meer weten?
Neem contact op
Dorota Tankink
Dorota Tankink

Marketing & Communication Manager

Neem contact op

Lees meer resources

Toon alle resources over Duurzaamheid (38)
Arrow up