Privacyverklaring

Privacyverklaring Bleckmann
Privacy staat bij Bleckmann hoog in het vaandel. Daarom wil Bleckmann in deze privacyverklaring Bleckmann de werkwijzen beschrijven die van toepassing zijn bij het verwerken van persoonlijke informatie, die het leveren van transport en logistieke diensten mogelijk maakt.

Bleckmann B.V, met het hoofdkantoor gevestigd aan Eekboerstraat 25, 7575 AV te Oldenzaal, tevens namens de entiteiten van de groep (gezamenlijk Bleckmann), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de verantwoordelijke binnen Bleckmann:

Bleckmann B.V.Eekboerstraat 257575 AVVoor vragen en opmerkingen omtrent privacy binnen Bleckmann, kunt u een mail sturen naar: www.bleckmann.com/contact/ of bellen met +31 (0)541 581 000

Persoonsgegevens die Bleckmann verwerkt

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over persoonlijke of feitelijke kenmerken die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Voorbeelden hiervan zijn een naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.Bleckmann verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze transport en/of logistieke diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In de meeste gevallen krijgen wij persoonsgegevens om voor een opdrachtgever diensten te leveren op het gebied van transport of logistiek. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens met zorg behandelen en alleen daarvoor gebruiken waarvoor zij verzameld zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Bleckmann om haar diensten uit te voeren kan verwerken:

Verzendingsinformatie (zoals verzending gerelateerde informatie betreffende; naam, fysiek adres, email adres en telefoonnummer, ontvangstbewijzen, en zendingsnummer).
Informatie van individuen en zakelijke contacten (zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres, email adres, telefoonnummer of fax nummer)
Account gegevens (inclusief IP-adres) om toegang te krijgen tot gedeeltes van de website van Bleckmann, onder andere, maar niet beperkt tot, MyBleckmann.
Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres bij het contact opnemen via www.bleckmann.com/contact/
Gegevens voor zendingen waarbij autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming krijgen voor douane- en belastingheffingen en veiligheidscontroles. Dit is vereist door de wetgeving in het land en bevat: (Naam en adres van verzender en ontvanger, omschrijving van goederen, aantal, gewicht en waarde van de zending.)

Doeleinden waarvoor Bleckmann persoonsgegevens verwerkt

Bleckmann verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, voornamelijk verkregen van opdrachtgevers, ten behoeve van het verlenen van logistieke- en transportdiensten en het optimaliseren van haar bedrijfsvoering. De persoonsgegevens worden gebruikt voor transport en logistieke dienstverlening zoals:

Het ophalen, afleveren en volgen van zendingen
Het leveren van producten en diensten die op verzoek van klanten worden uitgevoerd (zoals logistieke diensten, supply chain management, multimodaal transport en douane afhandeling)
Het leveren van klantenservice en het beantwoorden en het reageren op en communiceren met u over uw verzoeken, vragen en opmerkingen.
Aanmaken en beheren van uw Bleckmann account (inclusief online account op MyBleckmann.com)
Betalingen verwerken en innen
Het verwerken van claims in verband met onze diensten
Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze activiteiten (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; communicatie; effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame; analyseren en verbeteren van onze producten, diensten en websites; en het uitvoeren van accounting, audits en facturering)
Marketing en klantencontactonderhoud.
Evalueren en verbeteren van onze activiteiten (waaronder het ontwikkelen van nieuwe diensten, beheren van communicatie, effectiviteitsmetingen, waarborgen van de beveiliging van onze informatiesystemen en netwerken, boekhoud-, audit-, facturatiewerkzaamheden)
Beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden
Voldoen aan de actuele wet- en regelgeving en ons beleid

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Bleckmann neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Bleckmann persoonsgegevens bewaart

Bleckmann bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of noodzakelijk zijn om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Deze doelen zijn het uitvoeren van transport en logistieke diensten en het uitvoeren van gemaakte overeenkomsten met onze opdrachtgevers. Wanneer gegevens niet langer nodig zijn voor de gestelde doeleinden, zullen deze verwijderd worden, tenzij juridische of praktische obstakels dit voorkomen. Indien dit het geval is worden de gegevens geblokkeerd.

Delen van persoonsgegevens met derden door Bleckmann

Bleckmann verkoopt of deelt op geen enkele andere manier persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring. Bleckmann deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hierbij kunt u denken aan vervoerders, logistieke dienstverleners en ondersteunende diensten met betrekking tot ICT diensten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Om onze logistieke- en transportdiensten uit te voeren, deelt Bleckmann verzendinformatie met derden zoals; vervoerders, geadresseerden en derde partijen die diensten verlenen op ons verzoek en onze instructies. Deze partijen zijn door ons niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of landen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie (EC) worden gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Bleckmann gebruikt

Bleckmann gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bleckmann gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet – Bewaartermijn: 2 jaar ]

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Bleckmann waarborgt in alle redelijkheid de rechten van betrokkenen die Bleckmann toe vertrouwen met hun persoonsgegevens, verkregen voor het uitvoeren van transport- en/of logistieke diensten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bleckmann en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen op deze pagina onder de ‘NEEM CONTACT OP’ knop. Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar privacy@bleckmann.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bleckmann wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Bleckmann persoonsgegevens beveiligd

Bleckmann neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang. Uw gegevens worden bijvoorbeeld op een veilige werkomgeving opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Onze web diensten zijn daarnaast uitgerust met SSL-technologie en worden hierdoor gecodeerd verzonden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@bleckmann.com

Dynamische privacyverklaring

Bleckmann past haar privacyverklaring aan indien veranderingen voorkomen. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring te lezen wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of een bezoek brengt aan bleckmann.com.

Arrow up