Stappen naar circulariteit

05 december 2023  |  Circulariteit

In de kledingindustrie heeft circulariteit zijn weg gevonden in gesprekken en strategieën. Het is interessant en belooft veel. Verschillende non-profit en adviesgroepen investeren veel in het delen van informatie die nodig is om te inspireren en zakelijke beslissingen te nemen om over te stappen een meer circulaire aanpak.

In 2023 bracht de Global Fashion Agenda hun hun rapport Fashion CEO Agenda uit, dat specifiek gericht is op wat CEO’s als prioriteit moeten stellen.

Het invoeren van een circulair economisch model is geen eenmalige inspanning, maar een voortdurende reis van innovatie, leren en aanpassen. Daarom is de toewijding van CEO's en raden van bestuur om met circulariteit aan de slag te gaan een eerste stap. Zie onze blogpost van eerder dit jaar, A CEO's guide to your ideal circular solution.

En wat komt er dan?

In dit artikel beschrijven we de stappen die een bedrijf moet zetten om over te stappen op een circulair business model. We hebben vijf gebieden geïdentificeerd die cruciaal zijn voor het succes ervan.

 1. Stel een duidelijke Visie op: 
  Stel een visie op circulariteit vast voor je bedrijf. Als dit eenmaal is vastgesteld, kan iedereen worden getraind in wat dit betekent en hebben ze één referentiepunt waarom ze het werk doen om het bedrijf te veranderen.
  James Clear gebruikt in zijn boek Atomic Habits de term Outcomes om iemands visie op succes te beschrijven. Het is het resultaat dat je wilt zien aan het einde van alle gedragsveranderingen.

  Het creëren van een visie moet gebaseerd zijn op de principes van circulariteit en de kernwaarden van het merk. De visie moet worden goedgekeurd en onderschreven door de CEO en de raad van bestuur.

 2. Bewustwording en educatie:
  Begrijp de principes van een circulaire economie. Zorg ervoor dat het hele team, van het topmanagement tot ontwerpers tot het magazijnpersoneel, zich bewust is van de voordelen en beweegredenen achter deze overgang.

  Dit is de stap waarbij geldt: hoe eerder en breder je investeert, hoe groter je rendement op de lange termijn zal zijn. Iedereen in je bedrijf is een expert in zijn werk voor een lineair bedrijfsmodel. Daarom kun je niet voorbijgaan aan het veranderen van hun denkwijze over wat het betekent om hun werk te doen als de regels van het spel veranderen. In het circulair werken, zullen producten ontworpen worden die vele malen doorverkocht worden of die gerecycled te worden. Ook de financiën en systemen van het bedrijf zullen aangepast moeten worden aan deze veranderingen. Investeer in trainingen; er zijn organisaties die zich richten op het circulair trainen om zo snel inzicht te krijgen in wat circulariteit is en hoe het te implementeren.

  Ellen MacArthur Stichting
  Cirkel economie
  Cirkelvormig.mode
  Cascade Cirkelvormig
  Molte Volte

 3. Beoordeling:
  Analyseer je huidige bedrijfsmodel, toeleveringsketen en productlevenscyclus. Identificeer gebieden waar afval wordt gegenereerd, waar hulpbronnen inefficiënt worden gebruikt en waar producten na hun levenscyclus terechtkomen.

  Een duidelijk beeld hebben van hoe je huidige bedrijf alles meet ten opzichte van je visie en de principes van circulariteit maakt het mogelijk om prioriteiten te stellen. Er zullen bepaalde producten, materialen en bedrijfsactiviteiten zijn die dichter bij het voldoen aan de principes van circulariteit staan dan sommige andere.

  Je kunt van je eigen bedrijf leren om te bepalen of er al leveranciers, werkwijzen en bronnen zijn die je kunt gebruiken als je meer van je producten, materialen en bedrijfsactiviteiten circulair wilt maken.
  Als je bijvoorbeeld een analyse maakt van de materialen die je gebruikt, kom je er misschien achter dat 30% al van gerecycled materiaal komt.
  Het kan ook zijn dat je team Digitale ID aan het onderzoeken was om producten te verifiëren, je zou de verzamelde gegevens op de Digitale ID kunnen uitbreiden met informatie voor wederverkoop en recycling.

 4. Actie ondernemen:
  Deze stap bestaat uit 3 sub stappen, die de kritieke gebieden zal blootleggen waar je bedrijf kan worden verstoord.

  A. Ontwerp voor een lange levensduur:

  Materiaalkeuze
  : kies voor duurzame materialen van hoge kwaliteit.
  Veelzijdigheid
  : Ontwerp kleding die veelzijdig en tijdloos is en in meerdere seizoenen of gelegenheden gedragen kan worden. Als items ontworpen zijn voor slechts één gebruiker, zoals ondergoed, sokken of een teamshirt, ontwerp ze dan zo dat ze gemakkelijk gerecycled kunnen worden.
  Modulariteit
  : Maak producten die gemakkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden en/of onderdelen die kunnen worden vervangen of verbeterd.

  B. Circulaire bedrijfsmodellen integreren:

  Verhuur en leasing
  : Bied klanten de mogelijkheid om kleding te huren voor speciale gelegenheden.
  Abonnementsmodellen
  : Zorg voor een roterende garderobe op basis van een abonnement, zodat consumenten kleding na het dragen kunnen terugbrengen en nieuwe kunnen ontvangen.
  Terugname- en recyclingschema's
  : Sta klanten toe gebruikte kleding in te leveren voor recycling of upcycling.
  Wederverkoop
  : Bied klanten de optie om gebruikte artikelen te kopen en garandeer dezelfde hoge kwaliteit die ze van je merk mogen verwachten.
  Consumenten betrekken
  : Informeer consumenten over de voordelen van circulaire mode. Bied verzorgings- en reparatierichtlijnen, om de levensduur van producten te bevorderen. En stimuleer retourzendingen voor recycling of hergebruik.

  C. Closed-Loop Productie:

  Afval verminderen
  : Gebruik technieken voor het maken van patronen zonder afval.
  Recyclen
  : Post-consumer of post-industrieel afval opnieuw in het productieproces brengen.
  Innoveer in recyclingtechnologieën
  : investeer in of werk samen met bedrijven die nieuwe recyclingtechnologieën ontwikkelen, vooral voor gemengde stoffen die momenteel moeilijk te recyclen zijn.

 5. Uitbreiden:
  Als het merk de voordelen van het circulaire model begint te zien, overweeg dan om deze praktijken uit te breiden naar het hele bedrijf.

  De toepassing van een circulair business model door een merk is een cirkelvormige route, denk daarbij aan het beeld van een spiraal waar je steeds weer omheen draait. Binnen elk gebied van het bedrijf leer en zie je hoe de onderneming zichzelf op nieuw ontdekt en hoe het oplossen van één probleem meerdere problemen kan oplossen.

  Je bedrijf transformeren naar een circulair business model is een grote verandering, maar er zijn al de nodige middelen ontwikkeld en klaar om geïmplementeerd te worden. De eerste stap is altijd de belangrijkste. Onderneem actie en neem een circulaire strategie aan en maak daarbij gebruik van de beschikbare middelen om het snel en goed te realiseren.
Meer weten?
Neem contact op
The Renewal Workshop
The Renewal Workshop

Team

Neem contact op

Lees meer resources

Toon alle resources over Circulariteit (34)
Arrow up