Stappen naar Circulariteit : Deel 4C

20 maart 2024  |  Circulariteit

In onze blogpost Stappen naar Circulariteit hebben we vijf stappen beschreven die een bedrijf kan gebruiken als leidraad om Circulariteit in hun bedrijf op te nemen. We volgen met een diepere duik in elk van de stappen in de hoop dat jouw bedrijf ze overneemt.

Deel 4 - Onderneem actie:

Heb er vertrouwen in dat de investering in de vorige stappen ervoor zal zorgen dat jij en je bedrijf klaar zijn om bedrijf te veranderen. Om het verder uit te splitsen hebben we deze stap onderverdeeld in drie kerngebieden.

  1. Ontwerp voor een lange levensduur
  2. Circulaire bedrijfsmodules integreren
  3. Closed Loop-productie

Closed-loop productie:

Closed-loop productie is een nieuwe benadering van de manier waarop producten worden ontworpen en gemaakt.

Het principe van het elimineren van afval en vervuiling is meestal behoorlijk ontmoedigend voor iedereen binnen het bedrijf omdat het een mix is van initiatieven die zowel direct als indirect binnen iemands controle liggen. Als dingen buiten de controle van het merk liggen, is het moeilijker om invloed uit te oefenen. Dat zal een leidraad zijn voor hoe je dit principe benadert.

Om te beginnen moet de focus liggen op het verminderen van afval in het hele productieproces. Als merk hebben je beslissende invloed op je toeleveringsketen. Bijvoorbeeld de materialen die je kiest en hoe die materialen worden gemaakt, gekleurd en behandeld. Dit is een gebied voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor je materiaalteams. Welke materialen, verfprocessen, chemicaliën en behandelingen veroorzaken afval? Afval kan een fysiek materiaal zijn, maar denk ook aan afvalwater en residuen. Voer gerichte gesprekken met je materiaalleveranciers en vraag: "Hoe veroorzaken de keuzes die ik maak het afval?".

Naast de materialen ontstaat er afval tijdens het snijproces. In de industrie wordt gemiddeld 15% van de stof verspild tijdens het knippen. Dit is een geweldige kans om zero-waste patroontechnieken te gaan gebruiken.

Het kan niet genoeg benadrukt worden; de prioriteit moet altijd liggen bij het verminderen van de behoefte aan materiaal of het verminderen van afval en vervolgens bij het hergebruiken van dat materiaal en/of het afval ervan, voordat er over recycling gesproken wordt. Recycling mag niet worden gezien als een ruil met afval dat dezelfde overproductie mogelijk maakt.

Nu dat gezegd is en duidelijk is, moeten producten ook ontworpen worden voor recycling. De meeste recycling is een bijzaak, waarbij materiaalexperts oplossingen op de markt hebben gebracht omdat een materiaal als afval wordt beschouwd dat via een proces weer in zijn oorspronkelijke vorm kan worden hergebruikt. Enkele goede voorbeelden zijn aluminium blikjes, staal, papier en sommige kunststoffen (PET en HDPE). Ontwerpen voor recycling betekent kennis hebben van de eigenschappen van het materiaal dat je gebruikt en het bruikbaar maken voor een recyclingtechnologie.

Recycling is belangrijk en merken moeten er op twee manieren rekening mee houden. De eerste is dat merken hun producten zo moeten ontwerpen dat ze gerecycled kunnen worden en aan recyclers kunnen worden geleverd. Ten tweede moeten merken de markt voor gerecyclede materialen creëren door ze zelf ook in te kopen.

Recycling kan in verschillende stadia van de toeleveringsketen plaatsvinden, waaronder het recyclen van industrieel afval in de fabrieken (hier krijgen snijresten de kans om gerecycled te worden) en het recyclen van kleding aan het einde van hun levensduur.

Uit de gegevens blijkt dat minder dan 1% van de materialen wordt gerecycled uit pre- en post-consumer gerecycled materiaal.1 Er is dus een enorme investering nodig als de kledingindustrie wil vertrouwen op een robuuste recyclinginfrastructuur. Bedrijven moeten investeren in of samenwerken met bedrijven die nieuwe recyclingtechnologieën ontwikkelen, vooral voor gemengde stoffen die momenteel moeilijk te recyclen zijn. Hoewel investeren in de eigen toeleveringsketen nog nieuw is voor merken, hangt de mogelijkheid van een circulaire bedrijfsvoering wel af van een eindsituatie waarin de gecreëerde materialen kunnen worden gerecycled.

Meer weten?
Neem contact op
The Renewal Workshop
The Renewal Workshop

Team

Neem contact op

Lees meer resources

Toon alle resources over Circulariteit (34)
Arrow up