Hoe Bleckmann zijn impact op het milieu verkleint? 5 niveaus van Corporate Social Responsibility

Hoe Bleckmann zijn impact op het milieu verkleint? 5 niveaus van Corporate Social Responsibility

25 januari 2023  |  Duurzaamheid

De logistieke sector hoeft geen deel van het klimaatprobleem te zijn. Wel kan deze via Corporate Social Responsability-maatregelen en -beleid een deel zijn van de oplossing, ervaart Bleckmann. De logistieke specialist onderneemt verschillende acties die de ecologische voetafdruk van zichzelf en van zijn klanten te verkleinen. Hoe vermindert Bleckmann zijn impact op het milieu?

“We zijn altijd een onderdeel van het probleem geweest. Nu willen we een onderdeel zijn van de oplossing.” Dat zegt duurzaamheidsmanager Ron Thijssen. Sinds oktober 2019 is Ron Manager Corporate Social Responsability (CSR) bij Bleckmann. Via deze functie zet hij zijn dertig jaar ervaring in de logistiek in om de logistieke marktleider in supply chain management voor mode- en lifestylemerken grondig groener te maken.


De duurzaamheidsaanpak is gegroeid bij Bleckmann. Een paar jaar geleden vroeg een klant waarom de koffie gedronken werd uit plastic bekertjes. Bleckmann kocht meteen papieren bekertjes in. Deze kleine verandering zorgde voor een klik in het bedrijf. Kleine ideeën werden verzameld en uitgevoerd. Van daaruit groeiden grotere plannen.

“We hielden ons van in het begin voor dat het niet alleen gaat om het behalen van grote doelen. Het implementeren van concrete stappen in kleinere projecten is net zo belangrijk”, zegt Ron hierover.

 

"Sustainability is a journey, not a destination."
- Ron Thijssen, Manager Corporate Social Responsibility at Bleckmann


Logistieke sector gaat CSR-uitdaging aan

De uitdagingen op deze reis zijn groot. In 2020 stootte de wereldwijde internationale logistiek 7,3 miljard ton CO2 uit. Medium en zware trucs nemen vandaag 22 procent van de totale CO2-uitstoot van transportmiddelen voor hun rekening. De luchtvaart is verantwoordelijk voor 8 procent, scheepvaart voor 11 procent[1].


Studies zien de ecologische impact van e-commerce nog stijgen tussen 2019 en 2030: van 19 tot 25 miljoen ton CO2, van 5,3 naar 7,2 miljoen betrokken voertuigen[2]. Bedrijven in de sector zetten stappen om hun impact te stabiliseren of te verlagen. Corporate Social Responsability staat op de achtste plaats in de lijst van tien grootste uitdagingen van logistieke dienstverleners wereldwijd. Maar ook de vijfde uitdaging ‘compliance & Regulations’ heeft een duurzame kant. Wetgeving duwt mode & lifestylemerken, én dus ook hun logistieke dienstverleners, expliciet richting duurzaamheid.

Picture1-1


De wensen van consumenten maken het extra uitdagend. Hoewel ook zij zich duurzamer opstellen, zich uitspreken tegen kinderarbeid en laaggewaardeerde jobs, organisch katoen verkiezen,… wenst 45 procent de pakjes aan de voordeur afgeleverd, liefst gratis of goedkoop en snel. Meer dan de helft van de consumenten ontvangt de bestelde goederen binnen de week. 6 procent van de aankopen wordt zelfs dezelfde of de volgende dag geleverd.[1]


Op een duurzame manier aan deze wensen te voldoen is een behoorlijk grote uitdaging.

Studies voorzien dat de grootste CO2-besparingen te realiseren zijn in verpakkingen (packaging-level emissions, 45%), retouren (return rates, 25%) en gebouwen (property-level emissions, 15%)[2]

 

Bleckmann werkt op al deze domeinen. Deze blog geeft een selectie van onze verwezenlijkingen en plannen op vijf niveaus:

Level 1. Starten met kleine, haalbare acties
Level 2.
Duidelijke, grotere doelen vastleggen
Level 3.
Ecologische voetafdruk nauwkeuriger meten
Level 4.
Groene oplossingen aan klanten aanbieden
Level 5.
Het grootste circulaire distributiecentrum van Nederland

 

Level 1. Starten met kleine, haalbare acties

Met het wisselen van plastic naar papieren koffiebekertjes was voor Bleckmann in één klap duidelijk dat je met kleine en haalbare acties je ecologische impact al kan verkleinen. Deze minieme kentering zorgde bovendien voor enthousiasme bij medewerkers en klanten, waardoor het draagvlak om diepgaandere duurzame beslissingen te nemen groter werd.


Enkele voorbeelden van zulke acties zijn: het scheiden van afval, het verminderen van het energieverbruik door het vervangen van de TL-verlichting door LED, bijenweides en het bomen planten op open ruimte aan distributiecentra.

Ook meer ingrijpende acties werden en worden op touw gezet:

logistics logo 1 star green


Zo werd Bleckmann lid van Lean & Green. Dat is een Europees netwerk met logistieke dienstverleners en transportondernemingen die samenwerken om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Samen stellen ze zich als doel om te voldoen aan het Parijse klimaatakkoord, namelijk geen CO2-uitstoot tegen 2050, via ​​alternatieve brandstoffen, hernieuwbare energie, multimodaliteit, minder verpakking, duurzaam materialengebruik, circulaire economie, … Elk lid kan sterren verdienen. Hoe groter de uitstootvermindering die leden realiseren, hoe meer sterren ze achter hun bedrijfsnaam mogen zetten. Bleckmann zijn eerste ster is binnen.


De grootste CO2-besparing boekt Bleckmann vandaag via zonnepanelen op het dak van distributiecentra’s. Hierdoor daalde de CO2-uitstoot van het hele bedrijf met 15 tot 20 procent. Bleckmann Nederland draait sinds juli 2021 volledig op hernieuwbare energie. De Belgische regio zit op 89 procent hernieuwbare energie. In overleg met de eigenaars van distributiecentra probeert Bleckmann België naar meer hernieuwbare energie te evolueren.

De recyclage van plastic werd verbeterd. Vroeger ging plastic in de container om apart te worden opgehaald. Vandaag scheiden de operationele teams drie soorten plastic. Daarna wordt dit plastic geperst in balen om compact de container in te gaan. Dankzij deze betere recyclage, daalt de nodige ruimte en daalt het transport, de gelinkte kosten en CO2-uitstoot met factor acht.

Bleckmann ging in zee met een in afval gespecialiseerde partij met als bedoeling om op een efficiënte, kostenverantwoorde manier op een recyclagegraad uit te komen van 90 procent in 2023. Verschillende pilootprojecten werden succesvol uitgerold naar het volledige bedrijf.

De huidige verpakkingsdozen bestaan voor 85 procent uit gerecycleerd materiaal. Gebruikte dozen worden naar een recyclagebedrijf gestuurd om weer nieuwe dozen van te maken. Een jaar voor de deadline werd een recyclagegraad van 90 procent behaald, waarop vervolgens gekeken wordt hoe het nog beter kan.


Level 2. Duidelijke, grotere doelen vastleggen

Deze concrete, kleinere verbeteringen vormen de opstap naar een meer ingebed Corporate Social Responsability-programma. Dit vraagt om meer dan initiatieven die de CO2-uitstoot doen dalen. CSR gaat over meer dan over plastic en milieu. CSR gaat over people, planet en profit. Deze werden vroeger als de drie P’s aangeduid.


CSR-manager Ron Thijssen tekende een beleidsplan uit waarmee de CSR-richting van Bleckmann duidelijk wordt voor interne en externe stakeholders, waarin doelen worden vastgelegd die bovendien meetbaar zijn. “Onze CSR-taken moeten SMART zijn: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely. Enkel zo kunnen we ze opvolgen en verbeteren.”

Als inspiratie baseert Bleckmann zich op de Wereldwijd erkende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de SDGs. Dit zijn ‘17 doelstellingen om onze wereld te transformeren’. Beckmann selecteerde vijf doelen waarop het zelf impact heeft:

 

UN-Goals-Sustainability-01-1

Doelstelling 8: eerlijk werk en economische groei
Doelstelling 9:
industrie, innovatie en infrastructuur
Doelstelling 12:
verantwoorde consumptie en productie
Doelstelling 13:
klimaatactie
Doelstelling 17:
partnerschap om doelstellingen te bereiken

 

“Je kan niet alleen duurzamer worden en duurzaam groeien”, beseft Ron. “Om echt vooruitgang te boeken op het vlak van CSR, sluiten we in een vroeg stadium partnerships met leveranciers, klanten, overheden… Zo bereiken we resultaten en zullen we erkend worden als duurzame logistieke onderneming.”


“Om echt vooruitgang te boeken op het vlak van CSR, sluiten we in een vroeg stadium partnerships met leveranciers, klanten, overheden…” 

- Ron Thijssen, Manager Corporate Social Responsability bij Bleckmann

 

Een CSR-deel dat vaak minder aandacht krijgt, is het sociale aspect van CSR. Ook hiervoor heeft Bleckmann aandacht. Mensen staan centraal bij de logistieke specialist. Het wil een employer of choice zijn omwille van zijn ondernemende, positieve bedrijfscultuur, de vrijheid die medewerkers kunnen nemen om initiatief te nemen, oplossingen voor te stellen en een loopbaan uit te bouwen,...


Wetende dat de logistieke sector getroffen wordt door moderne vormen van slavernij, zet het acties op om deze tegen te gaan. Hierdoor ontvangt elke medewerker een eerlijke verloning en krijgt iedereen kansen, los van zijn of haar achtergrond, verleden, diploma of geaardheid. Discriminatie en uitbuiting worden actief tegengegaan. Via het geven van lezingen op scholen, het praten met studenten, het samenbrengen van bedrijven en introductie bij de onboarding… wordt deze sociale kant van het beleid breed uitgedragen.

 

Level 3. Ecologische voetafdruk nauwkeuriger meten

Zoals in elk project, geldt ook bij CSR: ‘meten is weten’. Wie geen cijfers heeft, kan moeilijker een meer duurzame toekomst uittekenen.


Sommige logistieke spelers geven wel aan dat hun pakjes tegen 2035 CO2-neutraal behandeld en verzonden zullen worden, zonder dat ze hierover duiding geven, data verzamelen of een beleid opstellen.

Bleckmann gelooft dat je enkel CSR-doelstellingen kan realiseren als je regelmatig in kaart brengt hoe je scoort op deze doelstellingen. Cijfers zijn onmisbaar in het boeken van vooruitgang.

Daarom wil Bleckmann de CO2-uitstoot van de hele logistieke toeleveringsketen in kaart brengen. Van daaruit kunnen er maatregelen genomen worden en klanten en partners grondig geïnformeerd worden.

De informatie wordt verzameld in drie dashboards:

  • een dashboard over energieverbruik
  • een dashboard over afval en recyclage
  • een dashboard over de carbon footprint van transport

Deze dashboards brengen de huidige situatie in kaart en volgen de betrokken parameters verder gedetailleerd op. Zo vertelt het energiedashboard vanaf eind 2022 hoeveel energie de verschillende distributiecentra verbruiken. Van hieruit is het sturen van processen mogelijk, want plotse stijgingen vallen meteen op. En van genomen maatregelen kan bekeken worden hoe groot de impact is op het energieverbruik. Van hieruit kan Bleckmann naar klanten communiceren over de energievraag van hun deel van het distributieproces.

Idem voor de dashboards over afval en het transport. Deze verzamelen ruwe data en maken deze inzichtelijk.

“Steeds meer klanten wensen informatie over de ecologische voetafdruk van hun activiteiten”, ervaart Ron. “Deze dashboards gaan ons hierbij helpen. Bijvoorbeeld over afval. Onze klanten vragen ons onder meer: Hoeveel afval produceer je op mijn merk? Wat is de ecologische voetafdruk van mijn transporten? Vandaag zijn we afhankelijk van informatie van transporteurs. Maar deze hebben niet altijd cijfers. Tot voor kort was ook niemand bezorgd om de CO2-uitstoot per pakket. Nu is iedereen op zoek naar dit cijfer.”

 

“Steeds meer klanten wensen informatie over de ecologische voetafdruk van hun activiteiten. Onze dashboards geven inzicht.”

- Ron Thijssen, Manager Corporate Social Responsability bij Bleckmann

 

De dashboards geven (weldra) de antwoorden op de vragen van klanten, weet Ron: “Wanneer onze klanten willen weten wat hun koolstofvoetafdruk in 2020 of 2021 was, kunnen we ze dat dankzij alle verzamelde data precies vertellen. Uiteraard verschilt de datavergaring enorm per partner waarmee we werken. Sommigen geven meer informatie dan anderen. Maar we blijven er steeds opnieuw om vragen, omdat we weten hoe belangrijk data zijn in het helpen bereiken van de klimaatdoelen van ons en onze klanten.”


Een belangrijke kanttekening voor bedrijven die vandaag minder geïnteresseerd zijn in cijfers over hun impact, is dat steeds meer organisaties interesse tonen in alle mogelijke gegevens die CSR-doelstellingen meetbaar maken. Ook binnen de Europese Unie gaan er stemmen op om alle bedrijven, zowel de beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde, te verplichten om deze informatie vanaf 2025 openbaar te maken. “Dat betekent dat onze klanten deze data binnenkort wettelijk nodig hebben”, legt Ron uit. “De informatievoorziening die we momenteel opzetten, is dan ook niet een of andere leuke gimmick, maar een onmisbaar onderdeel van de logistiek van morgen.”

 

Level 4. Groene oplossingen aan klanten aanbieden

Het delen van cijfers is één aspect. Bleckmann geeft ook aan op heel wat andere terreinen klanten te helpen met het bereiken van hun klimaatdoelstellingen.

 

“We bekijken voortdurend hoe we onze klanten kunnen helpen bij hun CSR-uitdagingen.”
- Ron Thijssen, Manager Corporate Social Responsability bij Bleckmann


 

“Ik ben er trots op dat we bij Bleckmann niet alleen onze eigen organisatie verduurzamen, maar ook voortdurend bekijken hoe we in CSR verbetering kunnen brengen voor andere bedrijven”, zegt Ron. “Duurzamer worden is niet enkel een doel op zich, maar ook een reis. Het is echt cruciaal dat we ons met dit soort dingen bezig blijven houden en daar met alle betrokkenen over in gesprek blijven, zodat we steeds weer tot nieuwe groene oplossingen kunnen komen.”

“Juist door de samenwerking op te zoeken met partners in de volledige logistieke keten en écht naar een ketenintegratie toe te werken kan het voordeel zowel in duurzaamheid als in financiële zin worden bereikt.”[1]

Bleckmann geeft zijn klanten de mogelijkheid om de toeleveringsketen als geheel duurzamer te maken. Een voorbeeld: Wil je merk geen plastic meer, zoals veel modemerken in hun CSR-policy hebben ingeschreven? Dan is dit mogelijk. Of wil je merk zijn klanten de mogelijkheid geven om te kiezen voor plasticvrij verzendingen? Voor alle materialen die Bleckmann in de distributiecentra gebruikt, heeft het een plasticvrij alternatief.

Omdat grote transporteurs niet meteen alles kunnen elektrificeren of op waterstof kunnen rijden, knoopt Bleckmann partnerschappen aan met (meestal nieuwe) carriers die vanuit oorsprong groen zijn. De centrale vraag: Hoe kunnen we de laatste bezorg-etappe verduurzamen? Om die vraag te beantwoorden en elke klant een oplossing op maat aan te bieden, werken we samen met meerdere partijen per land gespecialiseerd in groene transportoplossingen voor de last-mile, bijvoorbeeld: fietskoeriers.nl, Paack, Stuart en Budbee. Via deze samenwerkingen en de groene investeringen van bestaande transportpartners zal ons transportnetwerk verder groeien tot een Europees Green Heroes-netwerk, een uitgebreide transportoplossing met een kleinere ecologische voetafdruk.

Voor langere afstanden adviseert Bleckmann zijn klanten bij de keuze tussen scheepvaart en luchtvervoer. Daarbij bespreekt het de milieuvoordelen van scheepvaart. De locaties van de verschillende distributiecentra geven een bijkomend milieuvoordeel. Dankzij de centrale ligging in Europa worden de gereden kilometers vanuit de havens en tot aan de eindklanten beperkt.

Retouren vormen voor heel wat merken uitdagingen. In de blogpost 5 tips to have fewer returns doet Bleckmann voorstellen waarmee zijn klanten het aantal retouren kunnen verminderen. Het artikel over The Renewal Workshop geeft dan weer duidelijkheid over circulariteitsoplossingen voor textiel, zoals het ecologisch verwerken, herstellen en opnieuw verkopen van teruggestuurde textielproducten.


Level 5. Het grootste circulaire distributiecentrum van Nederland

Ten slotte realiseert Bleckmann steeds grotere projecten met een aanzienlijke impact. Zo bouwen Bleckmann en VDR Bouwgroep momenteel het grootste aantoonbaar circulair fulfilment center van Nederland. Het pand wordt tegen maart 2023 opgeleverd in Almelo, regio Twente.


Het circulair distributiecentrum in aanbouw toont aan dat logistiek bouwen duurzaam kan als je de krachten bundelt en verantwoordelijkheid neemt. Het is meer dan een statement. Met dit project, zet Bleckmann de volgende stap in duurzaamheid: het wil de hele logistieke sector, de bouwsector, de vastgoedmarkt en de overheden inspireren om mee het circulaire pad te bewandelen.

In dit omvangrijk project wordt het duidelijk tot wat de eerste kleine stappen in duurzaamheid kunnen leiden als je van vanuit de eerste initiatieven een uitgewerkt beleid ontwikkeld. Niemand heeft eerder op deze schaal circulair gebouwd. Het nieuwe, circulair fulfilment center heeft een totale vloeroppervlakte van 45.600 m2 en een interne vrije hoogte van 15,2 meter. Door deze interne hoogte kunnen de beschikbare kubieke meters optimaal benut worden en wordt bespaard op schaarse bedrijfsgrond.

Lees meer over dit unieke DC in het persbericht Bleckmann en VDR Bouwgroep bouwen grootste circulair distributiecentrum van Nederland

2-21074_Bleckmann_A35_v03

In dit artikel leerde je dat Bleckman startte met kleine stappen naar meer duurzaamheid. Elke stap werd gevolgd door een grotere stap dan de vorige. Het nieuwe circulaire fulfilmentcentrum laat zien waartoe duurzaamheid kan leiden als je vanuit de eerste stappen een beleid uitwerkt.

[1] Dynata, IPC data compiled by Statistika, 2021

[2] This corresponds to the objectives of Lean & Green.

Meer weten?
Neem contact op
Dorota Tankink
Dorota Tankink

Marketing & Communication Manager

Neem contact op

Lees meer resources

article.resources.view.all.about Duurzaamheid (4)
Arrow up