Voorwaarden van dienstverlening Bleckmann Nederland

Op alle werkzaamheden (door ons uitgevoerd laden, stuwen en lossen daaronder begrepen) van en rechtsverhoudingen met Bleckmann Nederland zijn, met de hierna te noemen uitzondering, van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014), gedeponeerd op 2 april 2014. In art. 1 lid 11 LSV 2014 wordt “de Opdrachtgever” vervangen door “de vervoerder”, en de laatste zin van art. 6 lid 5 LSV 2014 wordt doorgehaald.

Met betrekking tot transport van goederen verbinden wij ons niet als vervoerder maar uitsluitend als expediteur. Op die werkzaamheden, alsmede op douane- en fiscale diensten, zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van Fenex, gedeponeerd op 1 mei 2018, van toepassing, met uitzondering van art. 17 en 23 die worden vervangen door art. 13 en 14 (waarin de woorden “waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn” worden doorgehaald) van de LSV 2014. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De LSV 2014 zijn hier beschikbaar en de Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn hier beschikbaar.

Voorwaarden van dienstverlening Bleckmann België

Op alle werkzaamheden (door ons uitgevoerd laden, stuwen en lossen daaronder begrepen) van en rechtsverhoudingen met Bleckmann België zijn, met de hierna te noemen uitzondering, van toepassing de Algemene Logistieke Voorwaarden (ALV), gedeponeerd op 9 oktober 2015. Art. 2.4 ALV wordt doorgehaald.

Met betrekking tot transport van goederen verbinden wij ons niet als vervoerder of commissionair-vervoerder, maar uitsluitend als commissionair-expediteur. Op die werkzaamheden, alsmede op douane- en fiscale diensten, zijn van toepassing de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden, zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder het nummer 0090237. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Logistieke Voorwaarden zijn hier beschikbaar en de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden zijn hier beschikbaar.

 

Voor onze Algemene Inkoopvoorwaarden, klik hier.